Αναζήτηση δεδομένων

Αναζήτηση μεταδεδομένων (λέξεις-κλειδιά, συγγραφέας, DOI κ.λπ.) στο DataCite

Αναζήτηση μεταδεδομένων (λέξεις-κλειδιά, συγγραφέας, DOI κ.λπ.) στο Crossref

Επίλυση το DOI (π.χ. 10.5284/ 000164):

Επίσης μπορείτε να επιλύσετε το DOI στο International DOI Foundation: http://www.doi.org/