Τα DOI του DataCite ή το Crossref

Τόσο το DataCite όσο και το Crossref επιτρέπουν την καταχώριση DOI για επιστημονικά άρθρα και άλλους τύπους επιστημονικών πληροφοριών. Ταυτόχρονα, ο κατάλογος των τύπων επιστημονικών πληροφοριών για τους οποίους τα DOI μπορούν να εγγραφούν στο DataCite είναι πολύ πιο εκτεταμένο από ό, τι στο Crossref, ενώ το Crossref προσφέρει μερικές επιπλέον επιλογές επί πληρωμή, όπως CrossMark, Similarity Check κ.λπ. Το Crossref απαιτεί ένα ISSN για σειριακές δημοσιεύσεις (περιοδικά και περιοδικά) και ένα ISBN για μη περιοδικές δημοσιεύσεις, στο DataCite αυτή η παράμετρος συνιστάται αλλά δεν απαιτείται.

Οι εκδότες που εγγράφουν τα DOI με το DataCite και το Crossref εκπροσωπούνται ευρέως σε βάσεις δεδομένων όπως το Web of Science και το Scopus, η θέση αυτών των επιστημομετρικών βάσεων δεδομένων σε σχέση με τον οργανισμό εγγραφής είναι απολύτως ουδέτερη, τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν μόνο την επιστημονική αξία της έκδοσης.

Το παράδειγμα ενός άρθρου με το DOI από το DataCite στο WoS:

Σύνδεσμος αναζήτησης στο αποθετηρίο δεδομένων DataCite: https://search.datacite.org/works?query=doi%3A10.13128%2FIJAE-18343%09

Αυτό το άρθρο στο WoS:

Το παράδειγμα ενός άρθρου από έναν εκδότη που είναι πελάτης του RADS με το DOI από το DataCite και έναν καταχωρημένο τύπο αντικειμένου Journal Article στο WoS

Σύνδεσμος προς άρθρο στο αποθετήριο DataCite: https://search.datacite.org/works?query=doi%3A10.25789%2FYMJ.2018.64.32

Αυτό το άρθρο στο WoS:

Το παράδειγμα ενός άρθρου από έναν εκδότη που είναι πελάτης του RADS με το DOI από το DataCite και έναν καταχωρημένο τύπο αντικειμένου Journal Article στο Scopus:

Σύνδεσμος προς άρθρο στο αποθετήριο DataCite: https://search.datacite.org/works/10.21267/aquilo.2017.11.6478

Αυτό το άρθρο στο Scopus

Με όλα αυτά, είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι αυτή η τεχνολογία μόλις πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται από τους εκδότες και ότι πολλοί κάνουν λάθη στη χρήση της. Για παράδειγμα, μια οργάνωση που εγγράφει ένα DOI πρέπει να το κάνει με το δικό του μοναδικό πρόθεμα (ένα αναπόσπαστο μέρος οποιουδήποτε DOI), καθώς είναι το πρόθεμα που καθορίζει τη σύνδεση του καταχωρημένου υλικού με έναν συγκεκριμένο οργανισμό και εάν πολλοί οργανισμοί καταχωρούν DOI με ένα πρόθεμα, αυτό θα οδηγήσει σε σφάλματα στην αναφορά και σε διένεξη με τα πνευματικά δικαιώματα τόσο για το ίδιο το DOI όσο και για τις πληροφορίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι τα DOI για επιστημονικά άρθρα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο τύπο αντικειμένου – Journal Article, διαφορετικά αυτό το άρθρο δεν θα θεωρείται ως επιστημονικό άρθρο όταν αναφέρεται, το οποίο θα έχει αξιοθρήνητη επίδραση στην ορατότητά του και στην επακόλουθη αναφορά.

Η θέση του Scopus / Elsevier για το DOI (Ο Krishna Pradeep, Content Service Desk):