Τι είναι το RADS;

Η Ρωσική Υπηρεσία Ψηφιακής Τυποποίησης (RADS) είναι μια
οργάνωση που δημιουργήθηκε για την τυποποίηση ενός τεράστιου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών. Το RADS καταχωρεί τα DOI για ακαδημαϊκά σύνολα δεδομένων για να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και τις μελλοντικές παραθέσεις τους. Όλα τα σύνολα δεδομένων αποθηκεύονται στο αποθετήριο του RADS.

Τα DOI®, DOI.ORG® και shortDOI® είναι εμπορικά σήματα του International DOI Foundation.

Τα άτομα

Vladislav Mavrin, ο επικεφαλής του έργου

vladislav.mavrin[at]rads-doi.org

Alexei Sokolov, ο συντονιστής του έργου

info[at]rads-doi.org